Chân Đế Treo Trần Loại Ngắn Cho Speed Dome DS-1663ZJ

• Chân đế treo trần loại ngắn cho Speed Dome.
• Kích thước: 116.5×57mm
Không mua cùng camera thì không chiết khấu