Chân Đế Treo Trần Loại Dài Cho Speed Dome DS-1661ZJ

• Chân đế treo trần loại dài cho Speed Dome
• Kích thước: 116.5×200mm
Không mua cùng camera thì không chiết khấu