Nguồn Tổng 30A

Nguồn Tổng 30A
• Input: AC 220-240V /50Hz
• OutPut: DC 12V – 30.A Chưa có VAT. Ko kèm Jac nguồn