Nguồn Tổng 15A

Nguồn Tổng 15A
• Input: AC 220-240V /50Hz
• OutPut: DC 12V – 15.A Chưa có VAT. Ko kèm Jac nguồn