Tai Nghe Điện Thoại Plantronic

Cable DA 60 USB Kết Nối Tai Nghe & PC