Tai Nghe Điện Thoại Plantronic

Cable DA 40 USB Kết Nối Tai Nghe & PC