Đầu Ghi Hình Thông Minh 04/08 Kênh Turbo 5.0 5MP iDS-7208HUHI-K1/4S