Đầu Ghi Hình Thông Minh 04/08/16 Kênh Turbo 5.0 3MP iDS-7204HQHI-K1/2S