Đầu Ghi Hình 04/08/16 Kênh Turbo HD 4.0 DVR 5MP DS-7216HQHI-K2/P