Đầu Ghi Hình 04/08/16 Kênh Turbo HD 4.0 DVR 3MP DS-7208HQHI-K1